עמוד הבית > חזון

חזון רשת מרחבי פעילות הילדים והמשפחות

במרכזים הקהילתיים ברחבי הארץ תפעל רשת של מרחבי פעילות ילדים ומשפחות שכל אחד מהם הינו  מרחב קהילתי שבו מתקיימות פעילויות מתחום החינוך הלא-פורמלי, המזמן לילדים בגילים 0-8, להוריהם ולבני משפחותיהם מפגש משמעותי המטפח את הקשרים בין ילדים, הורים ומשפחה במרחב הקהילתי, לצורך טיפוח והעלאת ההון האישי והחברתי בקהילה ולקידום תחושת המשמעותיות, המחויבות והשייכות של פרטים ומשפחות לקהילה.

מרחבי פעילות הילדים והמשפחות של החברה למתנ"סים יפתחו מרחב קהילתי תומך ונעים, שיקדם את תחושת השייכות של היחידים ושל הקבוצות בקהילה המשתתפת בפעילויות המרחב.

 המרחב יפעל מתוך מטרה להעמיק ולפתח את הקשר בין הילד להוריו ולהיפך. בהתאמה לכך, יתקיימו במרחב פעילויות המעשירות את הילד ואת הוריו, מחזקות את הקשר ביניהם, מרחיבות ידע ומעמיקות את הקשר הכולל לקהילת היישוב. המרחב יעודד שימוש במרחב הפיזי של המרכז הקהילתי אך גם במרחבים פיזיים שונים ברחבי היישוב.

 חזון המרחב עוסק בעיקר בקשר שבין הורים לילדים, אך מתייחס באופן ברור גם לקהילת ההורים והילדים, ולכלל הקהילה הסובבת את הילד. קהילה שבה כל חבר מרגיש שייך, משמעותי ומחויב. למשפחה  תפקיד חשוב מאוד  בכל הקשור לצביונה של הקהילה, בהיותה מקיימת קשרי גומלין עם משפחות וקבוצות אוכלוסייה אחרות, נהנית מהשירותים הקהילתיים ומעורבת, מתנדבת ומקבלת על עצמה תפקידים ציבוריים שונים.

 במרחבי פעילות הילדים והמשפחות יתקיים תהליך של בחינת הצרכים של משפחות צעירות, ויוענקו התנאים להעמקת הקשר שבין ילדים להורים, הורים להורים ומשפחות מהקהילה עם משפחות מהקהילות והתרבויות השונות בהן פועלת החברה למתנ"סים.

 אנו פוגשים מאפיינים וצרכים דומים של הורים וילדיהם בקהילות ובתרבויות שונות, ויודעים שמערכות החיים בקהילות ובתרבויות שונות  מושפעות במידה רבה ממערכות היחסים בין משפחות בקהילות אלו.  בניית מרחבי משפחה קהילתיים המושתתים על ערכים דומים בקהילות השונות, תוך רגישות לייחודיות התרבותית של כל קהילה,  תוכל להשפיע גם על בניית קשר וגשר בין קהילות. ככל שיהיה קשר טוב יותר בין משפחות מתוך הקהילה ובין משפחות מקהילות שונות, כך תהא השפעה על הקשר שבין הקהילות עצמן, תוך שותפות אמתית ולמידה הדדית של נושאים הקשורים להתפתחות  הילד, המשפחה והקהילה לחיזוק החברה הישראלית שהיא "קהילה של קהילות".